Quyền sở hữu website; Đồng ý với điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng được liệt kê trong trang “Điều khoản sử dụng” này được áp dụng cho website duydigital.com và tất cả các website có subdomain có dạng ***.duydigital.com (trong đó *** là các ký tự chữ hoặc số bất kỳ), gọi chung là Trang Web. Trang Web thuộc quyền sở hữu của mình. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC “ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB” ĐƯỢC LIỆT KÊ BÊN DƯỚI; NẾU KHÔNG ĐỒNG Ý, VUI LÒNG DỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA MÌNH.

Nội dung

Nội dung trên Trang web bao gồm văn bản, hình ảnh, video được mình chia sẻ một cách miễn phí, gọi chung là Nội Dung. Nội Dung là sản phẩm sáng tạo thông qua quá trình tham khảo, nghiên cứu thông tin và được ghi rõ nguồn (nếu cần thiết).

Điều khoản sử dụng Trang Web

Bạn được phép sử dụng Nội Dung được chia sẻ trên Trang Web vào mục đích phi thương mại, trong trường hợp trích dẫn, sao chép 100% Nội Dung trên Trang Web vui lòng ghi rõ nguồn từ duydigital.com.

Nội dung được chia sẻ trên Trang Web chỉ mang tính chất tham khảo, trường hợp sử dụng, ứng dụng vào thực tế bạn cần kiểm chứng và bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với hiệu quả mang lại.

Thông tin đăng nhập Trang Web (được liệt kê trong Dữ liệu cá nhân của chính sách bảo mật) bạn phải có trách nhiệm bảo mật, chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp kẻ xấu đánh cắp thông tin đăng nhập của bạn (nguyên nhân không đến từ lỗi hệ thống của Trang Web).

Bạn không được quyền truy cập vào các phân trang bảo mật, bị giới hạn trên Trang Web ví dụ phân trang quản lý website (Backend).

Bạn đồng ý rằng không cố gắng thực hiện các hành vi gây quá tải cho hệ thống server của Trang Web (DDOS), gây hiểu lầm cho bộ máy tìm kiếm (Blackhat SEO).

Trang Web có thể chứa các liên kết đến các website của các bên thứ 3 với mục đích bổ sung thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm thông tin cho người dùng. Mình không chịu trách nhiệm với các tương tác của bạn trên website của bên thứ 3 như cung cấp thông tin, mua bán,.. bạn phải tự đưa ra quyết định dựa vào năng lực đánh giá cá nhân.

Nội dung trên Trang Web được cập nhật thường xuyên dựa vào sự nghiên cứu cá nhân của các tác giả và không cần phải báo trước với người dùng.

Các dữ liệu tải xuống (miễn phí) được chia sẻ trên Trang Web, gọi chung là FILE đã được mình kiểm tra tuy nhiên mình không chịu trách nhiệm nếu trong quá trình sử dụng FILE làm ảnh hưởng đến thiết bị, phần mềm của bạn. Bạn cần kiểm tra tính tương thích, độ an toàn trước khi sử dụng.