Chính sách bảo mật quyền riêng tư của bạn (người dùng) khi truy cập, sử dụng các tài nguyên được chia sẻ trên duydigital.com mô tả cách thức website Duy Digital thu thập, sử dụng và chi sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

Dữ liệu cá nhân tại Duy Digital là gì

Dữ liệu cá nhân được hiểu là bất cứ thông tin nào liên quan đến việc nhận dạng thực thể là con người, bất kể người đó ở đâu trên thế giới. Thông tin nhận dạng bao gồm: tên; ngày tháng năm sinh; số điện thoại, email; mật khẩu, mã số của các loại giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, Passport, giấy phép lái xe.

Dữ liệu cá nhân có thể được yêu cầu liệt kê trong một số trường hợp trên website duydigital.com như: đăng ký thành viên, điền thông tin để nhận tài liệu,… và nếu bạn điền thông tin cá nhân thì đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho mình và dữ liệu này được sử dụng đúng mục đích được liệt kê trong phần “Việc sử dụng dữ liệu cá nhân của Duy Digital”.

Quyền riêng tư của bạn tại Duy Digital

Mình tuyệt đối tôn trọng quyền riêng tư về dữ liệu cá nhân của bạn trên website duydigital.com. Bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa các thông tin cá nhân sau khi đăng nhập, ngoại trừ tên Username và Email vì đây là 2 yếu tố quan trọng giúp hệ thống phân biệt các thành viên trên website.

Bạn hoàn toàn có thể yêu cầu xóa tất cả dữ liệu cá nhân trên website duydigital.com bằng cách: sử dụng email đã đăng ký trên duydigital.com, gửi email về cho mình với tiêu đề “Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân”. Sau khi nhận được yêu cầu, mình sẽ tiến hành xóa tài khoản và tất cả thông tin cá nhân của bạn trên website duydigital.com.

Dữ liệu cá nhân Duy Digital thu thập từ bạn

Tất cả dữ liệu trong thông tin nhận dạng được liệt kê tại mục “Dữ liệu cá nhân tại Duy Digital là gì” được website duydigital.com ghi nhận lưu vào cơ sở dữ liệu và được mã hóa.

Việc sử dụng dữ liệu cá nhân của Duy Digital

Dữ liệu cá nhân của bạn đã cung cấp ngoài việc để hệ thống website duydigital.com nhận dạng phân biệt giữa các thành viên còn được sử dụng để chia sẻ các cập nhật bài viết mới, nhận xét mới, các thông báo quan trọng trong chính sách bảo mật, thu thập thông tin. Những thông tin này chỉ được thông báo thông qua email bạn đã cung cấp và bạn hoàn toàn có thể chủ động ngưng nhận thông tin này (thông qua email).

Việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Duy Digital có thể nhúng thông tin cá nhân của bạn vào các dịch vụ của bên thứ 3 nhắm mục đích hỗ trợ truyền tải thông tin nhanh hơn. Tất cả thông tin này đều được mã hóa và bên thứ 3 – cung cấp dịch vụ hoàn toàn không thể tự can thiệp, không thể truy cập và thu thập nguồn dữ liệu cá nhân này.

Ngoài ra chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ bên thứ 3 nào. Trừ trường hợp được yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan chức năng nhà nước.

Cookie và các công nghệ khác

Cookie được hiểu là công nghệ giúp hiểu hơn về hành vi của người dùng khi tương tác trên website duydigital.com ví dụ như thời gian xem một trang, thời gian xem toàn website, tỷ lệ thoát khỏi trang, cách người dùng chuyển hướng xem các trang trên website.

Cookie giúp cho mình cải thiện website tốt hơn từ đó tăng trải nghiệm tốt cho người dùng. Cookie còn hỗ trợ để phát hiện các hành vi lừa đảm, spam, từ đó có các biện pháp chống gian lân và hạn chế tình trạng tấn công, spam trên website duydigital.com.

Truy cập website duydigital.com đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận có sự hiện diện của Cookie.

Cam kết từ Duy Digital

Một lần nữa mình xin nhấn mạnh về việc bảo vệ quyền riêng tư độc giả của duydigital.com. Duy Digital cam kết bảo mật tuyệt đối dữ liệu cá nhân do người dùng cung cấp theo các tiêu chí đã chia sẻ tại mục “Việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn”.